Followers

Friday, July 5, 2013

“Islam” yang macam mana yang diketengahkan? – Bahagian Satu

Soalan ini mungkin terasa pelik bagi sesetengah orang. Ia menjadi pelik kerana “Islam” sebenar nya hanya lah “satu” sahaja dan yang berbeza ialah tafsiran mengenai “rupa bentuk” itu “Islam”.

Tafsiran-tafsiran ini dibuat oleh manusia dengan penggunaan akal yang dimilikinya berdasarkan sumber-sumber yang dibaca dan dikaji oleh nya. Lebih banyak fakta, maklumat dan sumber-sumber yang dikajinya, kemungkinan lebih luas pandangannya untuk membuat suatu tafsiran.

Tafsiran-tafsiran yang dibuat olehnya juga dipengaruhi oleh keupayaan intelektual serta kerajinan berfikir nya. Sarjana atau orang yang kurang pandai mempunyai keupayaan berfikir yang kurang berbanding dengan seorang yang lebih pandai dan rajin berfikir. Disamping itu, kebolehan si penafsir untuk bersikap adil secara intelektual (“intellectual honesty”), kebolehan untuk berfikir secara objektif tanpa dipengaruhi oleh prejudisnya, emosinya, kepentingan peribadinya serta kecendurungannya juga merupakan faktor-faktor yang boleh mempengaruhi ketepatan tafsirannya.

Iklim politik juga memainkan peranan yang sangat penting dalam sejarah manusia untuk menentukan tafsiran mana yang menjadi dominan dalam masyarakat serta diangkat sebagai tafsiran rasmi. Maka, banyak perkara yang mempengaruhi penafsiran apa itu “Islam” serta rupa bentuknya dalam masyarakat tertentu.
Tafsiran mengenai Islam mungkin akan menghasilkan keputusan yang berbeza-beza berdasarkan sumber-sumber rujukan yang digunakan.

Al-Quran sahaja?

Sebagai contoh, adakah tafsiran anda berdasarkan Al-Quran semata-mata?

Kumpulan ini mengelar diri mereka sebagai “Quranist”, manakala mereka dikecam oleh kumpulan lain sebagai “anti-hadith”. Kumpulan ini merasakan bahawa tafsiran berdasarkan Al-Quran sahaja memadai kerana Al-Quran itu wahyu Allah yang lengkap serta mudah difahami.  Mereka juga merasakan bahawa setiap Muslim wajib membaca dan memahami Al-Quran bagi dirinya kerana setiap individu bertanggungjawap bagi dirinya sendiri. Mereka berpendapat bahawa Al-Quran memberi tafsirannya sendiri didalam Al-Quran dan kesemua ayat-ayat didalam Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang sahih tanpa sebarang keraguan.

Kumpulan ini juga berpendapat orang lain tidak mungkin memikul kegagalan atau kecuaiannya untuk memahami Al-Quran. Mereka juga berhujah bahawa kewajiban memahami Al-Quran adalah satu usaha yang tidak boleh didelegasikan kepada pihak ketiga.

Al-Quran dan Sunnah?

Adakah tafsiran anda Al-Quran dan Sunnah?

Sunnah pada hari ini terbuku dalam kitab-kitab “hadis” yang digelar sebagai “Al-Sihah Al Sittah” yang secara literalnya bermaksud “enam yang sahih” walaupun bukan kesemuanya dianggap sahih kecuali kedua-dua koleksi yang pertama didalam senarai dibawah. Kumpulan Shia mempunyai koleksi hadis mereka yang tersendiri.

Kumpulan Sunna Wal-Jamaah  menerima enam koleksi hadis dibawah ini sebagai yang terpenting:
  1. Sahih Bukhari, dikumpulkan oleh Imam Bukhari (d. 870), mempunyai 7275 hadiths (2,602 tanpa pengulanggan)
  2. Sahih Muslim, dikumpulkan oleh Muslim b. al-Hajjaj (d. 875), mempunyai 9200 (3,030 tanpa pengulangan)
  3. Sunan al-Sughra, dikumpulkan oleh al-Nasa'i (d. 915)
  4. Sunan Abi Da'ud, dikumpulkan oleh Abu Da'ud (d. 888)
  5. Sunan al-Tirmidhi, dikumpulkan oleh al-Tirmidhi (d. 892)
  6. Kadang-kadang dirujuk sebagai Al-Muwatta, dikumpulkan oleh Imam Malik (d. 796) dan kadang-kadang Sunan Ibn Majah, dikumpulkan oleh Ibnu Majah (d. 886). Ada juga yang menerima Sunan al-Darami sebagai yang keenam.
Hadis-hadis yang sahih dikatakan telah melalui satu proses pengsahihan yang ketat oleh pengumpul hadis-hadis ini. Kumpulan ini berhujah, diantara lain, bahawa Al-Quran itu tidak mudah difahami tanpa bantuan hadis-hadis didalam banyak perkara, sebagai contoh dalam hal sembahyang lima kali sehari. Mereka juga bergantung kepada asbabun nuzul iaitu penulisan berkaitan dengan mengapa suatu ayat Al-Quran itu diturunkan untuk membuat penafsiran. Dalam perbincangan mengenai asbabun nuzul juga timbul isu-isu kesahihan dan pemalsuan.

Disamping hadis-hadis yang sahih, terdapat bermacam-macam hadis yang palsu yang telah lahir didalam didalam “sejarah Islam”. Terdapat pelbagai sebab mengapa pemalsuan hadis (wad al-Hadith) ini berlaku termasuk sebab-sebab kepentingan politik dan kepentingan perkauman.

Maka amat jelas sekali bahawa bagi mereka yang mahu bergantung kepada hadis sebagai asas, ia harus berwaspada bahawa hadis yang dipercayai itu adalah hadis yang sahih dan tidak bertentangan dengan wahyu Allah didalam A-Quran. Walaupun tuduhan terhadap orang lain sebagai “anti-hadith” amat mudah, jangan pula kita menjadi penyebar hadis palsu dan melanjutkan penipuan diatas nama Rasul.

Al-Quran, Sunnah, Ijma’ dan Qiyas?

Disamping Al-Quran dan Sunnah, ijma dan qiyas juga membentuk “rupa Islam” dalam masyarakat. Ijma’ dan Qias adalah hasil daripada pemikiran dan penganalisaan para ulama agama.

Ijma dalam penggajian usul al-fiqh bermakna persetujuan atau persepakatan kesemua sarjana-sarjana masyarakat Muslim tanpa sebarang kekhilafan atau perbezaan pendapat dalam hal yang berkenaan. Maka dalam konsep ijma ini, tidak ada ruang untuk sebarang perbezaan pendapat atau persetujuan majoriti. Untuk sesuatu perkara itu dilayak untuk menjadi hasil ijma’ ia mestilah hasil pesetujuan semua sarjana-sarjana dalam masyarakat Muslim.

Qiyas pula merupakan proses untuk membuat suatu kesimpulan dalam suatu perkara berdasarkan perbandingan dengan perkara lain.

Pendek kata, ijma’ dan qiyas adalah hasil daripada usaha pemikiran dan penganalisaan ulama-ulama agama dan sarjana-sarjana pengajiaan Islam atau kumpulan yang di panggil sebagai ahlul fuqaha.

Pada asasnya,  itulah sumber-sumber yang boleh mempengaruhi tafsiran yang akan menghasilkan rupa bentuk “Islam” dalam masyarakat. Pengajian usul al-fiqh dan usul al-hadith adalah suatu bidang yang dianggap komplek namun saya percaya saya tidak salah jika saya katakan bahawa bidang-bidang ini adalah hasil pemikiran dan penganalisaan ulama-ulama agama dan sarjana-sarjana agama.

Salam.


[NOTA: Sipembaca dikehendaki membuat kajiannya sendiri dan tidak digalakkan menerima penulisan diatas tanpa selidik. Komen-komen dan pembetulan fakta, jika ada, dialu-alukan].

2 comments:

Matrojak said...

Perkara yang perlu diketengahkan ialah ajaran2 dari tafsiran al-Quran yang kelihatan amat sesuai digunakan dengan zaman. Jadi kalau melihat kesesuaian dengan zaman ini, maka menafsirkan al-Quran dengan hadis2 lebeh mudah menyebabkan berlakunya kekhilafan berbanding menafsirkan al-Quran dengan akal. Ada tiga kelecehan menafsirkan al-Quran dengan hadis, iaitu;

1. Perlu memastikan yang hadis itu memang menafsirkan ayat al-Quran yang hendak ditafsirkan.

2. Perlu menafsirkan hadis yang hendak menafsirkan ayat al-Quran pula.

3. Memastikan kesahehan hadis yang hendak menafsirkan ayat al-Quran.

Manakala menafsirkan al-Quran dengan akal - yang diperlukan hanya interaksi akal dengan ayat-ayat al-Quran sahaja. Walau bagaimanapun menafsirkan dengan akal perlukan ilmu, tetapi ilmu menafsirkan al-Quran tidak semestinya diperolehi dari kitab-kitab riwayat hadis.

Memandangkan menafsirkan al-Quran dengan hadis juga adalah metodologi yang direka cipta oleh akal manusia, maka ia juga boleh berlaku kesilapan. (Kitab-kitab riwayat2 hadis dan kaitannya dengan kemunculan mazhab Sunnah & Syiah lihat disini (klik)

Ditambah pula ada banyak diantara hadis2 itu yang tidak dapat berfungsi sebagai "penjelas" ayat-ayat al-Quran, sebaliknya menokok tambah apa tidak ada didalam al-Quran. Hadis-hadis yang menokok tambah ini sebenarnya tidak diperlukan sebagai sumber ketetapan hukum.

Jadi menafsirkan al-Quran dengan hadis2 lebih mudah menyebabkan banyak berlaku kekhilafan berbanding menafsirkan al-Quran dengan akal. Namun seeloknya akal itu pula diolah kepada metodologi tafsir al-Quran dengan al-Quran.

anggayarkani said...

Kalau kita membaca mengenai bagaimana saudara baru tertarik kepada Islam baik di Malaysia seanterio dunia,mereka menghampiri Islam melalui pengertian AlQuran. Mereka menemui petunjuk dan konsep yang unik dan tidak disangka oleh mereka. Diantaranya keesaan Tuhan. Tuhan yang tidak memerlukan apa apa, yang memeberi rahmatNya kepada sesiapa saja, yang memandang maklukNya secara samarata.
Dan rahmatnya yang terbesar ialah Islam sebagai cara hidup (deen)dengan memanfaatkan pemberiannya serta mematuhi hukum azali dan mengambilkira fitrah manusia.
Bukan Islam yang menganggap Al Quran sebagai benda ajaib yang boleh memeberi kesan dengan membaca berulang ulang atau dilagukan dengan pelbagai loghat atau resam tanpa memahami mesejnya.
Dan Allah bukanlah Tuhan yang mengharapkan hadiah berupa bacaan tasbih atau termakan puji bila dipuji. Sebaliknya ia mengajar manusia bersyukur, merendah diri, memberi dan mengambil pengajaran untuk kebaikan diri manusia itu sendiri.
Sangat tepat saudara berfikir tentang Islam yang mana hendak dipilih. Islam sekarang penuh dengan caca merba. Bagi saya ketengahkanlah Islam yang mudah (minimalist)yang selari dengan asas dan esennya.